ติดต่อเรา

  ก่อนการสั่งซื้อสินค้ากรุณาโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดของข้อมูลสินค้า  ราคาและการจัดส่งก่อนทุกครั้ง

  ปูชิกา  ลอยเมฆ   หมายเลขโทรศัพท์  086-6753241  

  จีรภา  ลอยเมฆ    หมายเลขโทรศัพท์ 081-8870693

   

   

  การชำระเงิน ผ่านบัญชีธนาคาร หมายเลขบัญชี 0000000000000000000000 

Contact FORM